Published On: Lun, Ott 16th, 2017

La bocca del lupo, romanzo di Remigio Zena tradotto in genovese. Cap. XVIII

Romanzo do scio Remigio Zena (nomme d’arte do Scio Gaspare di Marchèizi Invrea) trasportou da l’Italian in Lengua Zeneize da Edoardo Repetto.  Qui il capitolo I.
XVIII
Piggiäla a baccæ e asascinäla, ëan de-e esagerasciôín, ma unn-a bonn-a mezüa de prezomî e Testette eccòmme se ghe l’aivan. Pe o soe comodo bezoegnäva che tutte e mattin a Angea a vegnisse d’inta Peixe Grega scinn-a in San Viçenso, in faccia a-o Manicommio donde stävan de câ, e c’a ghe faxesse da infermëa a-a só futùa seuxoa ; e coscî lê, ipotecâ tutto o giorno, a no poëiva ciû goagnäse manco un citto ni travaggiâ inte quella poca soe giancäja noeva e manco marcâ e zoegæ do semenäio, che a Bricicca a-o sabbo a vegnïva matta a çercäse un segretäio. Ma o no l’abastäva : con o pretesto de no cacciâ de palanche da-o barcon, no aveivan vosciüo che o Giacomin o ghe regalesse a-a só spozâ i öi uzoäli, che i regallan anche i ciû despiæ e pe regaläli se fan di poffi; ninte colann-a, ninte placca, nint’ätro che’n tocco d’anello, un pe no sballiäse, meschinetto, c’o s’o no l’éa de færo oppû de stagno o l’éa de quello öu con o bollo do möu, comme se ghe dïxe.

Pitoccæ da avéi vergoegna finn-a de l’äia, da fäse tiâ e banche approevo ! O Giacomin, o quæ in fondo o l’éa un bon figgioeu, a-a rescozònn-a  o ghe l’aiva dæti a-a Angea un pâ de pendin squaexi boìn, ma quande e só soe ëan vegnüe a savëilo, ché un regallo pægio o no se poëiva ascönde, aivan dæto foego e sciamme, accuzändo lê de lasciäse invescigâ e a Angea de voëilo despoggiâ da-a testa a-i pê. Into discorî a Pellegra a no poëiva däse raxon c’a Bricicca a tolleresse de soperciaje  pæge e c’a no ghe mostresse i denti a-e Testette, ma scî! Se un o dovesse mosträghe i denti a tutte e personn-e che ne tëgnan o pê in scîo collo  oppû che se demöan a gödîsela do nostro mâ, i denti ghe l’aviëscimo de longo descovërti che piggëivan a püa.

Giusto quella mattin, a Testetta ciù piccinn-a a l’éa vegnüa a fâ con a Angea i conti ezàtti di dinæ da sottoscriçion, de quelli zâ incasciæ e spëizi e de quelli ancon da scoeve, mogognändo che pe coscî póco o no valëiva manco a spëiza de descomodäse. Ma chi o l’é che  ghe l’aiva dïto de vegnî ? E con quæ drïto, a-a fin do conto, a contäva i dinæ inte stacche di ätri? Inta stacca di ätri, percöse i benefattoî ghe l’aivan dæti pe a Angea, no pe lê o pe a só bella faccia e manco pe-e só soe o pe o Giacomin, che no se l’assoenävan manco c’o ghe fïse a-o mondo, o Giacomin! E che fïsan pöchi o se savëiva delongo sensa tanti conti, e no se poëiva fäli crésce.  Ebben, a Bricicca a s’éa missa o cadenasso a-a bocca, a -o rëizego de sccioeppâ, collando e mortificasciôín comme se fïsan stæte de granatinn-e de rïzo, faxëndo mostra de no accapî i perfidi mocchetti che ghe tiävan  a-a Angea.

Ciû tardi, parlandoghene a-a Pellegra, a se mäaveggiäva lê mæxima d’avëighe avüo coscî tanta paçiénsa, ma quello giorno –miacöo- a l’éa ciuttosto regaggïa percöse a veddëiva vegnî un muggio de gente pe-o zoego, e pensando a quello pô de goägno o cheu o ghe l’aiva un pittin meno nëigro do sólito.

O Fratte Elia, o fratte da Madonetta tanto avvoxóu c’o däva i numeri infallibili, o l’éa morto a domenega passâ e o popolo, manco a dïlo, o g’aiva fixicóu in çimma tutta a cabbala c’a se poëiva, tanto che se i só numeri sciôrtïvan, o 66, o 15 e o 23, de mizëia a Zena no se ne conoscëiva ciû, e se in cangio restävan into sacco, o governo o faxéiva pansa e stacca e o se pittäva un tezöu, e ascî o prinçipâ do sciô Costante con quaranta o çinquanta donne a tegnî o zoego pe lê, un mottetto be ll’e bon o l’aviæ posciüo méttiselo a früto. T’óu lî, senpre c’o l’æse vosciüo, quello c’o l’aviæ posciüo däghe ‘n’ agiutto a-a pövia Angea sensa o rëizego d’arroinäse, ma con quæ coraggio presentäseghe in faccia a dïghe : “ són chì ?” E framëzo a-o resto, scibbén che inta Peixe Grega se mormoäva o só nomme, che quarche donna a pretendëiva de conoscilo de vista, chi o fïse sto scignoro o no s’éa mai ariescïi a savëilo de següo, e da-o Costante manco che da tutti i ätri.

E-e gente vegnïvan into portego c’o l’éa’n piäxéi. In mancansa da Angea, a marcâ i numeri insce’n librettin inlardonou  gh’éa o figgeu ciû piccin da Pellegra, e a Bricicca, a quæ a no l’éa bonn-a de fâ un O manco con’n gotto, a retiäva e palanche de zoegæ cacciändoe inte’na cascettinn-a fæta a posta, ascösa a-o fondo da banastra sotta e foegge de cöu. Päiva d’ëse inte’n scagno. In sciô 66 – i anni- e in sciô 15 – a procescion, percöse a-o Fratte Elia o gh’éa vegnuo mâ inte’nna procescion- nisciun g’attroeväva da dî, o ponto debole o l’éa o 23; i ciû tanti o zoegävan percöse a morte a l’éa stæta o giorno vintitrëi do meize, ma ghe n’éan tanti ätri che in cangio zoegävan o 26, l’abbaco do fratte, e di ätri l’abbaco do morto c’o parla, oppû o 50, o se donca o 84, quello da gëxa, segondo e giuste regole da cabala. E ogni tanto ghe n’éa un c’o se ne riëiva: inta cabala de regole ghe n’é unn-a sola: ëse affortunóu e zoegâ o nummero c’o l’â da sciortî.

Quello tâ, mëzo ferrâ e mëzo magnan, c’o g’aiva dæto inte l’oeggio a-a Bricicca, passando in scîa ciassetta o s’ea afermóu, comme d’üzo, pe accatäse mëza lïa de cëxe e a ciacciarâ. O l’éa insemme a un ätro da soe razza, e fra tutti doi fävan un bello pâ de teste de pippa, zâ affummæ, che recoviävan. Into vedde l’amigo, a-a Bricicca  gh’éa  vegnuo l’axillo, de longo ciû persuäza c’o vegnisse da quelle bande solo pe lê e che i færi començessan a ascädase pe dindavvei ; a no l’accapiva percöse o se fïse rebellóu approevo quello cameadda che lê fin’òua a no l’aiva ancon visto e, into pesäghe e cëxe, che pe’na lïa a ghe ne däva doi chilli, a g’aiva  domandou s’o l’éa só fræ, quello zoenotto, che coscî de profî un pittin s’assomeggiävan. Fræ, no, o l’éa un só patriótto : a settemann-a chi vén  saiëivan anæti a travaggiâ insemme into stabilimento Ansädo de Sanpedænn-a e into mentre o l’acconpagnäva a spasso pe fäghe vedde a çittæ ; quande un o no g’a ninte da fâ con e  moen, giandonändo de sà e de là se stanca e ganbe ma a tésta a se ripöza e a-o manco se piggia de l’äia.

Conbinaçion, proppio alloa a Bricicca a l’éa  sola con o garsonetto, o quæ no avendoghe nint’ätro da fâ o se demoäva, d’in sciô passo da porta, con un tocco de spëgio, a däghe l’inbatto do sô inti oeggi de donne che cuxïvan d’arente a-o barcon. No ghe päiva vëo de poëi profittâ pe discorî in libertæ con o só noevo galante, informäse in sciô soe conto e tiäghe zû i taggiæn, uzändo polittica comme a säiva doeviäla lê inte cöse delicæ, scibben c’a fïse un pittin gënâ da-a presensa de quello terso incommodo, un candê mutto e arrensenïo, che a fabbricälo a posta o no saiëiva sciôrtïo coscî a moddo.

A personn-a bezoegnäva piggiäla a-e larghe, questo o se sâ, pe no däghe sospetto, ma inte sti daffae a no l’éa bonn-a a Bricicca de comensâ con e barche de Vötri pe finî con i salammi de Ciävai e o discorso, fïto piggióu a cëga pe o verso bon, o comencäva a filâ d’incanto, scinn-a quande s’éa sentïo unn-a voxe arraggiâ da-o barcon d’in faccia : « Bricicca, dïghe c’a finisce e tiæghe’n pô e oege a quello angosciözo c’o l’a züóu de innorbïme, o se donca chinn-o zû mi ! » e a-o mæximo tenpo a l’arriô unn-a serva : « scuzæ Bricicca, 15, 50, 66, anbo e terno ».

A Bricicca, infastidïa, a sciusciäva comme’n mantexo tutta l’äia c’a g’äiva inta pansa : abastäva de inandiâ unn-a conversaçion inportante pe ëse fïto disturbæ da di sciugabæle ! A s’éa avansâ  vèrso o soe segretäio voendoghe mollâ un lerfon, ma o figgeu, atraversâ a ciassetta  con doi säti, o l’éa zâ c’o corïva zu pe-o caroggio, e coscî lê, c’a g’äiva de l’ätro da pensâ ciufïto che corïghe approevo,  piggiæ e palanche da serva, a l’aiva cavòu o librettin e a cascetta de sotta a ‘n muggio de foegge. Un lanpo ! Con un streppon inattëizo, libretto e cascetta ëan za inte onge do ferrâ ! A gh’èa arestâ comme ‘na scemma: o l’ea immattïo ? Cöse  ghe sätäva indosso, òua ? Ma a serva c’a l’äiva ciû sæximo che lê, a l’éa scappâ de foea, criändo pe a Peixe Gréga, da fäse sentî scinn-a ’n Cäignan: “aggiutto!…e goärdie…e goärdie !.. » e coscî a l’äiva accapio lê ascî, criändo ancon ciû forte. O finto magnan e o só cameädda, aberrändoa pe-e brasse, çercävan d’attapäghe a bocca ; barbasciuscia ! Tanto o l’éa d’attapâ unn-a spingarda. S’éa ammuggióu de gente, e intanto che i primmi ghe domandävan se a-a Bricicca  g’äivan dæto foego a-o paggion pe fâ tutto quello sciäto, écco tutto un reggimento de goärdie travestïe, che da donde seggian sciôrtïe no se sâ, c’o l’arrïa a-o galòppo e o l’invadde o porteghetto pe bloccâ l’intrâ. No ghe mancäva ätro : a ciassa a s’éa inpïa comme un oevo, mascime de donne : un mogogno generâ, un invexendo de borasca contra e goärdie osæ de mostre giane che fïsan, apenn-a a voxe a s’éa spantegâ in gïo de cöse se trattäva, e a Bricicca, tutta aberoffà, con i oeggi foea da-a tésta, a se mosträva in scîa porta, delongo sconbattïndose e criändo a voxe persa. Con o tradimento l’aveivan piggiâ, con o ciû infame tradimento ! Ma manco i tedeschi, manco i turchi, unn-a malaçiön brutta comme quella ! Pe quattro palanche marçe, che o governo o no fävan vegni ni ciû ricco ni ciû povöu, a mandävan in galea e a cacciävan in sce l’ästrego a moi da-a famme, lê e a só famiggia ! E voeivan ancon c’a taxesse ! Voeivan c’a taxesse, sti sbïri, depöi d’aveila reduta a-a despeaçiôn !  A criäva ciû forte, in cangio, e a domandäva a vendetta do Segnô, e solo unn-a cosa a ghe rincresceiva, de no aveighe assæ de vöxe pe fäse sentî da tutta Zena e scinn-a da o Vittöio Emanuele, c’o g’aviæ rëizo giustiçia !

E ciû incagnïe a piggiâ a só parte, e ciû arraggiæ pe o tranello do ferrâ, ëan e donne ; o no g’abastäva de issâ a vöxe, ma se lasciävan anâ a däghe un muggio de titoli a-e goärdie, e ghe n’éa de quelle, rezolüe, che vegnïvan scinn-a mettighe e dïe sotta i oeggi, con çerte onge affiæ che päivan d’äsâ. Unn-a sola, pe dâ l’ezënpio, che tutte aviëivan començóu a doeviäle, e onge, zoene e vëge, avieivan piggióu foego comme a pövie da caccia e nisciun no l’aviæ posciüo tegnïle : ätro che revoluçion ! Un maxéllo o saiæ successo.

Ancon d’assæ che e goärdie, prudenti, stavan çitte e fävan mostra de no sentî e de no védde ninte, into mentre che o maresciallo,  osæ o finto ferrâ, o scrivëiva o verbale da contravençion.

Quande se n’ëan anæti, aggiuttæ da-i cantoné i quæ g’arvïvan o passo a baccæ into mëzo da folla, sbraggi e scïgoi da asconde o só, giastemme da fâ vegnî frëido a un reggimento de cavalleria, e appenn-a sciû pe o caroggio, patatte e tomate e stronsci de cóu inta schenn-a.

Passóu o cädo da botta, se a-o mondo gh’éa unn-a donn-a ammagonâ a l’éa a Bricicca : mocca pe a contravvençion, c’a se trattava nintedemeno d’anâ a passâ quarche mëize a l’onbra de Sant’Andria a baxâ o staffî, e ancon de ciû pe ësise lasciâ piggiâ into rattaieu  inte sta mainëa mai  goffa, da un poliçiòtto travestïo, c’o l’aiva sacciüo regiäla a cadello piggiändoa pe o só debole. E a gh’éa chéita tésta-a-primma, proppio lê che pe arvî i oeggi, pe stâ in canpann-a a no piggiâ i numeri da quelli c’a no conoscëiva opû in presensa de estranei e a asconde o libbretto e i dinæ de zogæ, no ghe n’ëan pæge, e spesse votte o scîo Costante mæximo a l’accuzäva d’avëighe troppo scroppoli e poie !

De següo gh’éa unn-anima bonn-a c’a g’aiva fæto o serviçio, percöse a macchina a l’éa stæta  appægiâ e tiâ sciû cian cianin con tutta a maliçia e drento  se ghe veddëiva bella ciæa a sanpa de personn-e ben informæ, che pe savei chi fïsan, abastäva de montâ a scäa da Bardiggia opû da Rapalinn-a.

Depöi d’avëila diffamâ in sciô Castigamatti, depöi d’avëighe fæto piggiâ o doi de coppe a-o Bastiàn, a cacciävan a marçî in prexon! Percöse no vegnïvan ascî a sussäghe o sangue? E o Creatô o no ghe l’aiva unn-a sæta pe quelle spie?

A l’éa stæta unn-a brutta giornâ pe a Bricicca. Solo a Angea a cianzëiva con lê; primma a Marinetta e pöi e Testette l’aivan mätrattâ sensa conpasciôn, a Pellegra ascî a g’äiva dæto unn-a lavâ de testa, e-e donne do sestê, che in faccia a-e goärdie l’aivan difëiza, oua ghe dävan addosso, mortificändoa, ponziggiändoa, comme se de torçimento de cheu a no n’æse  avuo a bàsta. A no poëiva manco risponde, con a göa strëita da unn-a tenaggia e unn-a platinn-a de ciöngio in sciâ bocca do stoemmago, con i oeggi sciüti, a l’éa strangoâ da unn-a convolsciôn de centi.

E a-a seia, quande o l’arriô o sciô Costante! Quande g’aivan contóu l’inprovvisâ do ferrâ ! Ah! A scîa Bricicca illustriscima a l’äiva fæto a frïtâ ! C’a s’a mangesse e bon apetitto ! Lê o se mescciäva ni pesso ni ninte ; A l’aiva attroevóu o galante ? E pe quello o ghe toccäva d’anäsene   a-o in villezzo in Sant’Andria e pagâ a-o governo döemia lïe de mürta ? Ghe rincrescëiva tanto ma lê o no poëiva ciänze e ancon manco anäghe lê in galea a-o só pósto e cacciâ i döi bigetti gianchi. Cöse gh’inträva lê ? L’äivan acciappóu in sciô fæto ? Ma quæ fæto d’Egitto ! O l’éa un onesto çittadín, e ringraçiändo o Segnô, con i xandärmi e con a Questüa lê o no g’äiva mai avüo ninte da spartî. Ghe manchieiva ätro che l’innoçente o se sacrifichesse pe o colpevole! O l’éa zâ sacrificóu pe coscî into rimettighe de tasca só e zoegæ da settemann-a, che a-o prinçipâ  no se poëiva de següo contäghe i pacciughi da Bricicca e sciû per zû e palanche incasciæ o doveiva scapitäle lê. Questo o l’éa o só goägno, o früto d’avéi delongo çercóu de fâ do ben a-o proscimo ! Graçie! O scentäva da quello aççidente de Peixe Grega, e chi o s’è visto o s’è visto: parolla do Costante, parolla de re ! E a seia mæxima, quande inta Peixe Grega o l’arriô o listin de oetto roe con doî   numeri do fratte ch’ëan sciortïi a mëzo, o 15 e o 23 in scia roea de Torín, un anbo goagnóu da mëzo Zena, se a Bricicca a no se fïse serrâ in câ, e donne ch’ëan anæte a zoegâ da lê e c’äivan goägno, g’aviëivan arrancóu i oeggi. A caxon de lê o soe goägno o se n’anäva in Emmaus. Zoegâ tutte e settemann-e de l’annâ, indovinäla unn-a votta –conbinaçion da marcäla   con o carbon gianco- e quella vòtta arestäghe a dènti sciüti ! Ebbén, no : liätre o Costante n’o-o conoscëivan e do sequaddro fæto da-e goärdie no gh’interessava ninte; conoscëivan a Bricicca e basta: o soe anbo ! O soe anbo o voëivan, g’äivan drïto e o voëivan a qualonque patto.

O personaggio do sciô Costante o reciàmma quello do Pippo Manezzi, protagonista da fortunâ commedia “Piggiäse o mâ do Rosso o Cartâ” do Baxigalô, sciortïa do 1870.  Pe demöa, un o poe figuäse che o sciô Invrea, depoi d’avei visto a commedia, o l’agge pensóu a un tipo de canaggia, affæto differente into naturäle e inti soe scopi da-o paccialàn  Manezzi, ma delongo smaniözo comme lê de fâ do ben a-o próscimo mescciändose inti daffæ de-e personn-e sensa ëse invitóu. Quande o Costante o vanta delongo o so bon cheu o pâ de vedde contralüxe, sotta a malafê e-e ipocrixïe de l’ómmo aspërto e cattivo, o testo do Baxigalô cavallo de battaggia do tiätro Zenëize do Govi.

 

 

 

O Santuäio da Madonnetta, ezënpio schillente de fê, stöia e arte Zenëise, o l’é stæto costrüto da-o Poae Carlo Giacinto Sanguineti do Ordine di Agostinien Descäsi, nasciüo a Zena do 1658.  O s’éa distinto pe o só naturäle rezolüo e pin de caitæ pe-o popolo a-o momento do bonbardamento navâ da flotta fransëize de Luiggi XIV, o Re Bonba. O stäva into covento de San Nicola scinn-a-o 1696, anno da inauguraçion do Santuäio da Madonetta in scê-e colle do Righi: asseguamënte, o fæto ciû inportante da so vitta. Inte chinze mëixi o  l’aiva costrüto unn-a de gëxe ciû belle e caratteristiche, c’a devegniâ fïto o çentro officiâ da vitta religiöza da Repubbrica de Zena. Ma o scïto o dovvëiva ëse conosciüo scin da-o tenpo ciu lontan e o l’é poscibile c’o fïse zâ conscideróu sacro inte epoche antighe.

E coscî foscia o l’e pe quello che, levóu a fàmma dovvüa a certi fratti che dävan i nummeri do semenäio, diversci divotti an vosciüo ëse seppellïi a-o Santuäio donde s’attroevan sepolcri de-e famigge Doia, Balbi, Negron, Duässo, Lomellin, Centorion, Brignoe-Sale, Invrea, Grimädi, Spinnoa, Cangiäxo, Raggio…Chi approevo i ciû illustri : o fondatô Poae Sanguineti, l’architetto Anton Maria Rissi, o Doxe Giëomo Duässo, i ammiragli De Geneys, Scïvoi e Giaime, o scïndigo Morro, o matematico Murtedo, l’anbasciatô da Repubbrica de Zena a-o Congresso de Vienna Giëomo Serra.